Home » Haberler » İşverenin, işçiye kredi çekebilmesi için verdiği maaş yazısı, mahkemede ücret için delil olabilir mi?

İşverenin, işçiye kredi çekebilmesi için verdiği maaş yazısı, mahkemede ücret için delil olabilir mi?

Uygulamada, kredi çekebilmek için işverenlerin, işçilerin talebi üzerine, işçinin gelirini yüksek göstermek maksadı ile, gerçekte almakta olduğu ücretin üzerinde maaş bordrosu düzenleyip işçiye verdikleri, işçilerin de bu evrakları ilgili bankalara ibraz ettikleri, ileride işçi ile işveren arasında ihtilaf olduğunda, işçilerin, “nasıl olsa işverenin bizzat imzasını taşıyor” düşüncesiyle mahkemede bu belgeleri delil olarak sunma eğilimi gösterdiklerine sıklıkla rastlanmaktadır.

Yargıtay, işverenin bizzat imzasını taşısa dahi,  bankadan kredi çekmek için düzenlenen maaş bordrosundaki ücrete tek başına itibar etmemektedir. Yargıtayın bu hususta vermiş olduğu güncel ilke kararlarından biri aşağıdaki gibidir;

“Somut olayda mahkemece, davacı işçini ücretinin aylık net 1.200,00 TL olduğu kabul edilmiş ise de, ücretin miktarı hususunda taraflaruı dinlettiği tanıkların beyan­ları çelişkili olup tam bir kanaat uyandırmamaktadır. Aylık ücretin 1.200,00 TL ol­duğuna dair Denizbank İsparta Şubesine hitaben yazılan yazı da bankadan yüksek kredi çekmek için verilmiş olduğu yolundaki savunma dikkate alındığında tek başına ücreti doğrulayacak nitelikte değildir. Mahkemece işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşların­dan özellikle ilgili meslek odasından emsal ücretin ne olabileceği araştırılarak sonu­ca gidilmesi gerekirken eksik araştırma ile davacının aylık ücretinin net 1.200,00 TL olduğunun kabulü hatalı olup bozma nedenidir. (Yargıtay 7.HD. 30.01.2014 tarih, 2013/16410 L, 2014/1286 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*