İşçiye ödenen transfer ücretinin tanımı

Transfer ücreti, yapılan işin karşılığı olmayan transferi gerçekleştirmek isteyen işveren ile işçi arasmda işçinin geçmişteki başarıları ve gelecekte işyerine yapacağı katkı göz önünde tutularak ta­raflar arasında serbestçe kararlaştırılan bir borçtur.

İş karşılığı olan ücret ve ekleri ile transfer ücretinin hukuki nitelikleri farklıdır. Terim olarak transfer ücreti olarak belirtilmesi ona ücret özelliği kazandırmaz. Taz­minatta verilen bir zararın giderimi söz konusudur. Ücret ise bir hizmet karşılığı ya­pılan ödemedir. Bu farklılık; indirimlerde, haciz ve iflas uygulamasında da kendini gösterir.

Transfer ücreti anlık bir edim olup, işçinin belli bir süre çalışması karşılığı de­ğildir. Bu itibarla işçinin kararlaştırılan süreden önce işyerinden ayrılması halinde dahi transfer ücreti tam olarak ödenmelidir (Yargıtay 9. HD. 1.4.2009 gün 2007/36468 E, 2009/9154 K.).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*