Home » İş Hukuku » İşçiye ödenen transfer ücretinin tanımı

İşçiye ödenen transfer ücretinin tanımı

Transfer ücreti, yapılan işin karşılığı olmayan transferi gerçekleştirmek isteyen işveren ile işçi arasmda işçinin geçmişteki başarıları ve gelecekte işyerine yapacağı katkı göz önünde tutularak ta­raflar arasında serbestçe kararlaştırılan bir borçtur.

İş karşılığı olan ücret ve ekleri ile transfer ücretinin hukuki nitelikleri farklıdır. Terim olarak transfer ücreti olarak belirtilmesi ona ücret özelliği kazandırmaz. Taz­minatta verilen bir zararın giderimi söz konusudur. Ücret ise bir hizmet karşılığı ya­pılan ödemedir. Bu farklılık; indirimlerde, haciz ve iflas uygulamasında da kendini gösterir.

Transfer ücreti anlık bir edim olup, işçinin belli bir süre çalışması karşılığı de­ğildir. Bu itibarla işçinin kararlaştırılan süreden önce işyerinden ayrılması halinde dahi transfer ücreti tam olarak ödenmelidir (Yargıtay 9. HD. 1.4.2009 gün 2007/36468 E, 2009/9154 K.).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*