Home » İş Hukuku » İşçinin muvazaalı olarak başka bir işveren işçisi olarak gösterilmesi halinde işçilik alacaklarından hangi işveren sorumludur?

İşçinin muvazaalı olarak başka bir işveren işçisi olarak gösterilmesi halinde işçilik alacaklarından hangi işveren sorumludur?

Muvazaa, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup tarafların üçüncü kişileri al­datmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve so­nuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat kurallarına tabidir. Bundan başka İş Kanunu’nun 2. maddesinin 7. fıkrasında sözü edilen hususların adi kanuni karine olduğu ve aksinin kanıtlanmasının mümkün olduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay’a göre, işçinin muvazaalı olarak başka bir işveren işçisi olarak gösterilmesi halinde işçilik alacaklarından, asıl işverenle birlikte, görünüşteki işveren de sorumludur.(Yargıtay 22. HD. 14.02.2014 tarih, 2013/2938 E, 2014/2289 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*