Home » İş Hukuku » Hangi durumlarda deneme süreli sözleşme yapma hakkının kötüye kullanıldığından bahsedilebilir?

Hangi durumlarda deneme süreli sözleşme yapma hakkının kötüye kullanıldığından bahsedilebilir?

Deneme süreli iş sözleşmesi yapma hakkının kötüye kullanıldığı durumlarda ise, deneme süreli iş sözleşmesinin varlığından söz edilemez.

Deneme süresi, işçi ve iş­verene sözleşmeden daha kolay bir şekilde dönme imkanı sağlamaktadır.

Amaç, ta­rafların birbirlerini denenmesidir. Ancak salt işçinin haklarını ortadan kaldırmak için bu yola gidilmesi halinde yasal bir hakkın kötüye kullanımından söz edilir.

İşverenin işyerinde yıllarca çalışmış bir işçisiyle aynı işte çalışması için deneme süresi öngö­ren yeni bir sözleşme yapması buna örnek olarak verilebilir.

Yine, işverenin sürekli olarak 2 şer aylık deneme süresi öngörülerek işçi çalıştırması ve bunun genel bir uy­gulama halini alması halinde kötüniyetin varlığından söz edilebilir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*