Home » Haberler » Güvenlik görevlisinin görevini ihmali nedeniyle işyerinde yaşanan hırsızlık, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

Güvenlik görevlisinin görevini ihmali nedeniyle işyerinde yaşanan hırsızlık, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerleri­nin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklan­mıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkânı vermez (Yargıtay 9. HD. 1.12.2009 gün, 2008/11819 E, 2009/32509 K).

“Davalı Üniversite ile ilgisiz bir aracın üniversite kampüsüne girişine sebebiyet verdikleri ve bu kişilerce hırsızlık yapıldığı sabittir. Davacının işyerinin güvenliğini tehlikeye dü­şürdüğü görevini yerine getirmediği anlaşıldığından işverenin davacının iş akdini feshi haklı olup, kıdem ve ihbar tazminatı isteminin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 9.HD. 09.06.2014 tarih, 2012/11796 E, 2014/18648 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*