Home » Haberler » Yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmeleri nelerdir?

Yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmeleri nelerdir?

a) Belirli süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmeleri: Bunların yazılı şekilde yapılması zorunluluğu vardır. Bu sözleşmeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Öğretide, belirli süresi bir yıl ve daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılmasının zorunlu olduğu yolunda 1475 sayılı eski Kanunda da yer alan hüküm (İş K, m. 8/II) karşısmda yazılı şeklin geçerlilik koşulu olduğu görüşü yanında, bunun ispat koşulu olduğu veya tahvil olarak kabulü gerektiği görüşleri öne sürülmüştür. Yargıtaya göre ise bu hükümdeki yazılı şekil koşulu bir ispat koşuludur.

b) Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi: Bu sözleşme yazılı olarak yapılır (m. 14/1).
c) Takım sözleşmesi: Süresi ne olursa olsun, takım sözleşmesinin yazılı yapılması gerekir (m. 16/II). Bu sözleşmede takıma giren her işçinin kimliği ile alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*