Home » İş Hukuku » Ulusal bayram veya genel tatil gününün çalışılmayan cumartesiye rastlamasının sonuçları nelerdir?

Ulusal bayram veya genel tatil gününün çalışılmayan cumartesiye rastlamasının sonuçları nelerdir?

Cumartesi günü çalışılmayan ve bu sürenin haftanın çalışılan öteki günlerine bölünerek haftalık çalışmanın yapıldığı bir işyerinde cumartesi gününün ulusal bayram ya da bir genel tatil gününe rastlaması üzerine uygulamada uyuşmazlıklar doğmuştur. Yargıtayca onanan bir mahkeme kararında, cumartesi gününün bayrama rastlamasının tamamen bir takvim rastlantısı olduğu belirtilerek, bunun aynca ücret ödemesi gerektirmeyeceği kabul edilmiştir. Yargıtayın sonraki bir kararına göre de haftada beş gün çalıştırılan ve ücretini tam alan işçi, bir genel tatil gününün çalışmadığı cumartesi gününe rastlaması halinde o gün için aynca genel tatil ücreti isteyemez. Bunun gibi, genel tatilin son gününün cumaya rastlaması ve ertesi gün olan cumartesi günü çalıştırılması nedeniyle toplu iş sözleşmesinde öngörülen tatil günü ücretini talep eden işçinin talebi Yargıtayca reddedilmiştir. Yargıtaya göre, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2/D maddesinde yer alan, “Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır” hükmünün düzenleniş amacı, Kanunun yayımı tarihinde cumartesi günleri saat 13’e kadar çalışma yapılmasıdır. Kanun, belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil günü kapsamı içine almış olup cumartesi gününün genel tatil günü olarak kabulü mümkün değildir. Bu günün normal cumartesi günü olarak değerlendirilmesi gerekir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*