Home » Haberler » İşyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçıları, kıdem tazminatı talep edebilir mi?

İşyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçıları, kıdem tazminatı talep edebilir mi?

Doktrinde, işyerindeki kavga nedeniyle ölen işçi için mirasçılarının, kıdem tazminatı alabileceği, işçinin kusurunun bunda etkisinin olmadığı görüşü hakimdir.

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eski bir kararında,  işçinin kusurlu hareketi nedeniyle kendi ölümüne sebebiyet vermesi durumunda, bu hareketinin, işveren için haklı nedenle fesih hakkı sonucunu doğurması halinde, mirasçıların kıdem tazminatına hak kazanayamayacağı yönünde karar vermiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  9/1041 E. 1634 K. 21.12.1979 tarihli kararı)

Bir kısım yazalar, bu konuda ayırıma gitmekte;

İşyerindeki kavga nedeniyle işçinin ölmesi halinde, henüz işverence kullanılmış bir fesih sözkonusu olmadığından ve İş Hukukunda, işçi lehine yorum ilkesi geçerli olduğundan, koşulları varsa, ölen işçinin mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini,

İşçinin olay sırasında ölmeyip,  işveren, haklı nedenle fesih hakkını kullandıktan sonra ölmüşse,  kıdem tazminatının şartlarının gerçekleşmeyeceğini savunmaktadırlar.

Örnek verilen durumda, işverenin, iş akdini feshetmeden önce, işçinin savunmasını alması gerektiği, ölüm sonucu doğurabilecek derecede ciddi bir yaralanma geçiren işçinin, mevcut durumunda bu savunmanın alınmasının pek de mümkün görünmediği, alınsa dahi savunmanın sağlıklı olmayacağı, işveren tarafından sırf kıdem tazminatı ödememek için kavga ile ölüm arasındaki kısa dönemde iş akdinin feshedilmesinin “fırsatçılık” olarak tanımlanabileceği ve etik olmayacağı, bu durumda her halükarda ölen işçinin mirasçılarının kıdem tazminatı talep etme haklarının olduğu kanısındayız.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*