Home » İşçilik Alacakları » İşverenin tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarması, fesih sayılır mı?

İşverenin tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarması, fesih sayılır mı?

Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşır ve karşı tarafın hukuki alanını etkilediğinden, açık ve belirgin şekilde yapılma­lıdır. Yine aynı nedenle, kural olarak şarta bağlı fesih bildirimi geçerli değildir.

Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmemektedir. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hâli birleşirse bunun fesih anlamına gel­diği kabul edilmelidir. Bazen fesih, işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde de ortaya çıkabilir. İşçinin işe alınmaması, işyeri giriş el konulması buna örnek ola­rak verilebilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin yerleşmiş içtihatlarına göre, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına git­mesi, bunu kabul etmeyen işçi açısından “işverenin feshi” olarak değerlendi­rilmektedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*