Home » Haberler » İşçinin tutuklanması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşçinin tutuklanması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25. maddesinin 4. bendinde;

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde, süresi belirli olsun veya olmasın işverenin,  iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

Gözaltı veya tutukluluk süresi, bildirim önellerini aşmadıkça,  iş sözleşmesi, işverence derhal feshedilemeyecektir.

Bildirim önellerinin, sözleşme ile arttırılmış olması halinde, sözleşme ile arttırılmış süreler dikkate alınacaktır. Özetle, işçinin tutukluluğu halinde, işverence iş akdinin derhal feshedilebilmesi için, tutukluluk süresinin, 17. maddede öngörülen ihbar önellerini aşması durumunda sözkonusu olabilecektir.

İşçi, tutukluluk veya gözaltında geçen süreler için işverenden ücret talep edemez. İşçinin, gözaltında veya tutuklu geçirdiği süre, ihbar önelini aşmışsa,  kanunun 25/4. maddesi gereği iş akdini fesheden işverenin, bildirim şartına uyma ve ihbar yükümlülükleri bulunmasa da, yargıtay ilke kararlarına göre işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenen ihbar önelleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz haftadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*