Home » İşçilik Alacakları » İşçinin kıdem tazminatının tamamını ödeyen yeni işveren, eski işverene rücu edebilir mi?

İşçinin kıdem tazminatının tamamını ödeyen yeni işveren, eski işverene rücu edebilir mi?

Eğer yeni işveren, işçinin almakta olduğu son  ücreti üzerinden  kıdem tazminatını öderse, eski işverene, işten ayrıldığı tarih ve o dönemde almakta olduğu  ücrete göre hesaplanacak kıdem tazminatından sorumlu olduğundan rücu edebilir.

Eski işverenle yeni işveren arasında görülecek davalarda iş mahkemesi değil, genel mahkemeler görevlidir.

Eski ve yeni işveren, kendi aralarında sözleşme yaparak, işçilerin kıdem tazminatlarından kimin sorumlu olacağını kararlaştırabilirler. ancak bu husus sadece tarafları bağlayacak olup, işçiyi dolayısı ile mahkemeyi bağlamaz. İşçi, her iki işverenden de talepte bulunabilir.

Eğer ki devir sözleşmesinde böyle bir hüküm mevcut ise, işçinin kıdem tazminatının tamamını ödeyen yeni işverenin, eski işverene rücu hakkı kalmayacaktır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*