Home » İş Hukuku » İşçinin ara dinlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İşçinin ara dinlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanunu, günlük çalışma süresi içinde işçiye dinlenmesi ve yemek, içmek gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için ara dinlenmesi verilmesini öngörmüştür.
Normal olarak ara dinlenmesi, çalışma süresinin “ortalama bir zamanında” verilir. Bu zamanın ayarlanmasında o yerin gelenekleri ve işin gereği göz önünde tutulur (m. 68/1).
Ara dinlenmesi süreleri Kanunda günlük çalışma sürelerine bağlanmıştır (m. 68/1). Buna göre işçilere :
a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
b) 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir (m. 68/11, III).
Ancak, Yargıtaya göre, ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması doğru olmaz.
Ara dinlenmesi, bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir (m. 68/IV).
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz (m. 68/son). Bunun sonucu olarak ara dinlenmeleri için işveren işçiye ücret ödemek zorunda değildir.
Yargıtaya göre, toplu iş sözleşmesinde ara dinlenmesinin iş süresinden sayılacağına ilişkin hüküm bulunsa dahi, işçi ara dinlenmesinde çalıştırılmamışsa, bu süre fazla çalışma sayılmaz ve zamlı ücret istenemez. îşçiye sadece normal ücretinin ödenmesi gerekir. İşçi ara dinlenmesinde fiilen çalıştığını ispat ederse fazla çalışma ücretine hak kazanır. Öğretide de bu görüş paylaşılmakta, ancak buna ek olarak işverenin talimatıyla işçi işin başında bulundurulur ve çıkacak iş için bekletilirse, bu durumda ara dinlenmesinin iş süresinden sayılacağı görüşü isabetle öne sürülmektedir.
İşçi ara dinlenmesini serbestçe kullanabilir, dinlenme süresini işyeri dışında da geçirebilir.
Kanunda öngörülen ara dinlenmeleri dışında, toplu iş sözleşmelerinde çalışma süresinin içinde ücret kesintisi yapılmaksızın, işçilerin dinlenmesi, çay, limonata gibi içecekler ile sigara içebilmesi için genellikle onar veya on beşer dakikalık molaların kararlaştırıldığı görülmektedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*