Home » Haberler » İşçi ücretinin korunmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan düzenlemeler nelerdir?

İşçi ücretinin korunmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan düzenlemeler nelerdir?

Türk Ceza Kanununda “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” başlığı altında ücretin cezai yönden korunmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Kanuna göre, çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığım sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir (m. 117/2). Bu durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir (m. 117/3).

Başka bir hükme göre, cebir veya tehdit kullanarak işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir (m. 117/4).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*