Home » İşçilik Alacakları » İşçi, emekliliğe hak kazanması halinde işverenden kıdem tazminatını nasıl alabilir?

İşçi, emekliliğe hak kazanması halinde işverenden kıdem tazminatını nasıl alabilir?

İşçinin, emeklilk nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağı, mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun hala yürürlükte olan 14/1-4. maddesiyle hüküm altına alınmıştır.

Bu aşamada emekliliğe hak kazanan işçinin yapması gerekenler;

Bağlı bulunduğu kuruma müracaat ederek emeklilik başvurusu yapmak, yaşlılık, emeklilik, malullük veya toptan ödemeye hak kazandığını belgeletmek olacaktır.

Kurum tarafından emekliliğe hak kazanıldığına ilişkin verilecek yazı işçi tarafından işverene bildirilir. bildirimin yapıldığı tarih itibarı ile kıdem tazminatı alacağı muaccel (talep edilebilir) olacaktır.

Uygulamada, emekliliği gelen işçi, kuruma müracaat ederek kendisine emekli maaşı bağlanmakta, ancak alacağı emekli maaşı geçimine çoğu zaman yetmediğinden işyerinde çalışmaya devam etmektedir. Emekli olduğu halde çalışmaya devam eden işçinin kuruma, çalışmaya devam ettiğinin bildirilmesi durumunda, alacağı emekli maaşından kesinti olacağından, çoğu zaman bu durum kuruma bildirilmemektedir. Emekliliği nedeniyle sağlık hizmetlerinden de faydalanma hakkı bulunan ve emekli maaşı alan bir çok işçinin, sigortasız çalışmaya razı olduğunu, bu durumun, prim ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmadığından işverenin de işine geldiğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*