porno | sex hattı | sikiş | sex izle | yeşilcam videoları
Home » İşçilik Alacakları » İş Davası için ıslah dilekçesi örneği

İş Davası için ıslah dilekçesi örneği

İSTANBUL …  İŞ  MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞI’NE

DOSYA NO: 20../……. E.

ISLAH EDEN

DAVACI                     :

VEKİLİ                       :

DAVALI                     :

VEKİLİ                       :

DAVA                          : Tazminat ve ücret alacakları
ISLAH YOLU İLE
ARTTIRILAN DEĞER
: ………………-TL.

TALEP KONUSU      : Dava    dilekçesinde    talep    edilen    alacakların,    bilirkişi    raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile …………… TL arttırılarak,    toplam ………………TL’nin   davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

  • Davacı – müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında ; Mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımızdan farklı olarak müvekkilin, ………….TL Kıdem tazminatı, …………….. TL Fazla mesai ücreti, ………….TL ücret alacağı, …………. TL yıllık izin ücreti alacağı, …………. TL AGİ alacağı bulunduğu tespit olunmuştur.
  • Dava, belirsiz alacak davası olarak açıldığından, bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerini aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ıslah etme zarureti hasıl olmuştur:

 

 ALACAK TÜRÜ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP OLUNAN TUTAR BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİT OLUNAN TUTAR  ISLAH İLE ARTTIRILAN TUTAR  TOPLAM ALACAK
Kıdem Tazminatı 1.000,00 TL …………..TL …………..TL …………..TL
Fazla Mesai Ücreti 100,00 TL …………..TL …………..TL …………..TL
Ücret Alacağı 100,00 TL …………..TL …………..TL …………..TL
Yıllık İzin Ücreti Alacağı 100,00 TL …………..TL …………..TL …………..TL
Asgari Geçim İndirimi Alacağı 100,00 TL …………..TL …………..TL …………..TL
TOPLAM 1.400,00TL …………… TL …………… TL …………… TL

 

SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında;  Ek bilirkişi raporu ile ıslah dilekçemizin davalı vekiline tebliğe çıkarılmasına müteakip;

  • Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan;

 

Kıdem Tazminatı …………………TL.
Fazla Mesai Ücreti …………………TL.
Ücret Alacağı …………………TL.
Yıllık İzin Ücreti Alacağı …………………TL.
Asgari Geçim İndirimi Alacağı …………………TL.
TOPLAM …………………TL.

nin’, kıdem tazminatı için, İş akdinin feshedildiği ………….. tarihinden İtibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ve diğer alacaklar için de dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı şirketten alınıp müvekkile ödenmesini,

  • Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

 Davacı Vekili

Av. …………

demo ataşehir escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort pendik escort escort bayan ataşehir escort film izle ataşehir escort maltepe escort maltepe escort instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi bedava bahis deneme bonusu pendik escort kartal escort sex hikaye istanbul escort instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi bodrum escort

kartal escort