Home » İş Hukuku » İş arama izni nedir? Nasıl kullandırılır?

İş arama izni nedir? Nasıl kullandırılır?

Bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde geçerli olmak üzere, hem  işçi hem de işveren için ihbar önelleri öngörülmüştür. Bu sürenin işveren açısından getiriliş amacı, işçi yerine, ( ihbar süresiyle sınırlı olmak üzere) bir başkası alınana dek işin aksamamasıdır. Ancak işten ayrılacak işçinin, mesai saatlerinde çalışıyor olması nedeniyle kendisine iş bakması, iş görüşmesine gitmesi çoğu zaman mümkün olmayacağından, yasakoyucu, işçiyi de düşünerek, işin aksamaması şartıyla, işçiye yeni iş arayabilmesi için izin ve ücret düzenlemesine yer vermiştir. İş arama izni, kamu düzenine ilişkin olduğundan, bu konuda işçi aleyhine herhangi bir düzenleme yapılamaz. Yapılsa da, bu tür bir sözleşme hükümleri geçersiz olacaktır.

İşçinin, ihbar öneli devam ederken iş bulması halinde, daha iyi şartlarda iş bulabilme ihtimali sözkonusu olduğundan, yeni iş arama izni sona ermez.

Derhal fesihlerde veya ihbar tazminatının peşin ödendiği durumlarda ise, işçiye yeni iş arama izni verilmez.

İş Kanunu’na göre, işçiye verilecek yeni iş arama süresi günde iki saatten az olamayacaktır Bu süre asgari süredir. Arttırılabilir ancak azaltılması mümkün değildir. İşçiye verilecek iş arama izni süresi toplu olarak kullandırılabilir. Ancak bu sadece işçinin isteği ile mümkündür. İşçinin bu talebini işveren kabul etmek zorundadır.

İşçinin çalıştırılmadığı hafta tatili ile bayram ve genel tatil günleri için işverence yeni iş arama izni verilmesi gerekmemektedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*