Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » İhbar tazminatı için faiz başlangıcı nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı için faiz başlangıcı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işve­renin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleş­mesiyle, iş sözleşmesinin feshi halinde ihbar tazminatının ödeme zamanıyla ilgili ola­rak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 tarih. 2008/30158 E, 2008/28418 K).

İşe iade davası sonrasında, işçinin süresi içinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olmakta, ihbar tazminatı bakımından faiz başlangıcı da, işçinin işe alınmayacağının açıklandığı tarih ya da bir aylık işe başlatma süresinin sonudur. İhbar tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz oranı değişen oranlara göre yasal faizdir. Bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde faklı bir faiz türü öngörülmüşse, yasal faizin altında olmamak kaydıyla kararlaştırılan faiz uygulanır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*