Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » İhbar öneli, sözleşme ile en fazla ne kadar arttırılabilir?

İhbar öneli, sözleşme ile en fazla ne kadar arttırılabilir?

Kanunda öngörülen ihbar önellerinin, taraflarca sözleşme ile arttırılması mümkün ise de, işçi aleyhine azaltılması mümkün değildir. Yapılacak arttırmada da bir kısım sınırlamalar sözkonusudur. İhbar önelinin üst sınırı, en fazla ihbar ve kötüniyet tazminatı top­lamı kadar (yasal ihbar önelinin 4 katı) olabilir.

İhbar önelleri, fahiş şekilde ve yasal ihbar önelinin 4 katından fazla olarak düzenlenmiş olması durumunda, mahkemece, hakkaniyete uygun bir indirim yapılması gerekir.

Nitelikim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 25.02.2011 tarih, 6726/5051 E.K sayılı kararında, toplu iş sözleşmesi ile yasal ihbar önelinin 6 katı olarak düzenlenen sözleşmenin, tamamen geçersiz olmadığına ve mahkemece hakkaniyete uygun bir oranda indirime gidilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*