Home » İş Hukuku » Deniz İş Kanunu’na göre ücretli izin süreleri nelerdir?

Deniz İş Kanunu’na göre ücretli izin süreleri nelerdir?

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde en az altı ay çalışmış gemi adamı yıllık ücretli izne hak kazanır. İzin süresi altı aydan bir yıla kadar çalışmış olanlar için onbeş günden, bir yıl ve daha fazla çalışanlar için ise bir aydan az olamaz. Bir aylık izin tarafların rızasıyla ve aynı yıl içinde kullanılmak şartıyla ikiye bölünebilir.
Gemi adamı dilerse, yedi güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir (m. 40).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*