Home » Haberler » Brüt ve net İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Brüt ve net İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca;

  İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İhbar tazminatının hesaplanmasında, önce işçinin son giydirilmiş günlük ücreti hesaplanır. Ardından işçinin kıdemi tespit edilir. Ardından, İş Kanunu’nun 17. maddesine göre çalışma süresine göre belirlenecek ihbar öneli süresinin her haftası 7 gün olarak alınır, toplam gün sayısıyla son giydirilmiş günlük üc­reti çarpılır. Bulunacak sonuç, işçinin brüt ihbar tazminatıdır. Hesaplanan brüt tazminattan, işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahının hangi tevkifat dilimine gi­riyorsa bu oran üzerinden gelir vergisi ve yine brüt tutar üzerin­den damga vergisi kesintisi yapılarak net ihbar tazminatı hesaplanır.

İhbar tazminatında gelir ve damga vergisi mükellefi işçidir.

Mahkeme, brüt tutar üzerinden hüküm kurmalı, kesintiler infazda dikkate alınmalıdır. Ancak talep, net tutara göreyse, mahkemece talep aşılamaz.

Örnek vererek hesaplama yapılacak olursa;

İş Kanunu’na tabi olarak çalışan, aylık  1.200 TL  brüt kazancı olan ve %15 gelir vergisi dilimin­de bulunan,  5 yıllık kıdemi olan bir işçinin;

1 günlük giydirilmiş brüt ücreti = 1.200:30 = 40 TL’dir.

5 yıllık kıdeme göre 8 haftalık ihbar öneli  olduğundan,  8×7 =56 gün,

Brüt ihbar tazminatı = 56×40 = 2.240 TL olarak bulunur.

%15 gelir vergisi kesintisi= (2.240 x 15): 100 = 336 TL

%0 7,59 damga vergisi kesintisi = (2.240 x 7,59): 1.000 = 17 TL

Net ihbar tazminatı = 2.240 – (336  + 17) = 1.887 TL olarak bulunacaktır.

2015 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası 27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası 35%

1 Cevap

  1. 7 aylik hamileyim 1 ay isten cikarildim yaasal haklarim nelerdir

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*