Home » İşçilik Alacakları » Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin başka bir işte çalışmasının sonuçları nelerdir?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin başka bir işte çalışmasının sonuçları nelerdir?

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14/1-3 nolu maddesine göre,muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, kıdem tazminatı talep etme hakkı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu durum, kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alamayacağı hükmünün istisnalarından biridir.

Askerlik nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, ihbar önellerine uyma yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

İşçinin, “askerlik nedeniyle işten ayrılması”, tazminat ödenmesi için gerekli şarttır. Uygulamada genellikle, askere gidecek işçiler, son güne kadar çalışmamakta, celp tarihinden makul bir süre önce işten ayrılmaktadırlar. Askere gidecek işçinin, gitmeden makul bir süre önce işten ayrılmasında yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Ancak işçi, askerliği gerekçe göstererek işten ayrıldıktan ve kıdem tazminatını aldıktan sonra, başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa, bu durum hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilecek ve işveren, ödediği kıdem tazminatının iadesini talep edebilecektir.

Hatta bize göre bu durumda askerliği gerekçe göstererek işten ayrılan işçinin, ihbar öneli hususunda işverene karşı tazminat sorumluluğu da doğacaktır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*